Het verhaal

 Onze bestuursleden zijn in hun dagelijkse functies bij verschillende bedrijven werkzaam met het verbeteren van de akoestiek. Vanuit hun gezamenlijke visie om de geluidshinder in openbare gebouwen terug te dringen is de Stichting Akoestisch Keurmerk opgericht.

Iedereen wil genieten van zijn vrije tijd. Daarbij brengen we veel tijd door in horecagelegenheden. Wij zetten ons in om de overlast en eventuele schade van geluid in deze situatie te minimaliseren. Dit doen wij door een onafhankelijk keurmerk uit te geven voor de kwaliteit van de akoestiek in bedrijven met bijeenkomstfuncties. 

Hierbij focussen wij ons primair maar niet uitsluitend op horeca, ook sportverenigingen, buurthuizen en andere publiekelijk toegankelijke ruimtes maken aanspraak op het keurmerk.

De basisprincipes van de Stichting Akoestisch Keurmerk

Ruimte-akoestiek verbeteren

Verbeteren van de ruimte-akoestiek voor een   comfortabel leefklimaat

Gehoorbescherming

Aanbieden van gehoorbescherming aan personeel en gasten bij een exploitatie met geluidsniveau boven de 80 dB(A)

Bewustzijn creëren

Inclusieve ruimtes creëren voor slechthorende, jonge kinderen en ouderen 

Een te hoog geluidniveau is schadelijk voor iedereen. En bijzonder gevoelig zijn jonge kinderen, ouderen en personen met een slecht gehoor. Nu is je gehoor prima in staat om te herstellen van kortstondig lawaai. Maar als dat niveau langer aanhoudt is de kans op gehoorschade een stuk groter. In Nederland geldt de Arbowet, hierin staat dat vanaf een geluidniveau van 80 dB(A) voor de duur van 8 uur (een werkdag) als een risico wordt beschouwd. In een ruimte waar veel mensen praten kan het geluidniveau al snel oplopen tot 85 dB(A), dat is dus al hoger dan wettelijk als risicovol wordt beschouwd. En dan klinkt er nog geen muziek!

Mensen die werken in een omgeving met veel geluid lopen dus een hoger risico. Maar dat risico houdt natuurlijk niet op wanneer je iets leuks gaat doen. En na verloop van tijd kan dat resulteren in een verscheidenheid van klachten. Je kan gesprekken moeilijker verstaan of je krijgt een vervelende piep of suis in je oren waar je (meestal) niet meer van afkomt. Dit kan zonder waarschuwing gebeuren. En daarbij geldt, beter voorkomen dan genezen. Wist je bijvoorbeeld dat door de nagalmtijd te halveren de aanwezige geluidenergie ook halveert?

Met dit keurmerk dwingen wij onze deelnemers zich te conformeren aan de richtlijn voor een goede akoestiek. In ruil daarvoor kunnen ze aantonen dat ze actief bezig zijn met het welzijn en plezier van hun bezoekers en personeel. Met dit keurmerk willen wij dan ook bewustzijn creëren en voorwaarden scheppen om de kans op gehoorschade in ruimten waarin mensen samenkomen te verminderen. Dit verhoogt het comfort en veiligheid voor bezoekers en personeel.